Przetargi i dofinansowanie UE

Szanowni Państwo

W wyniku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 26.06.2012, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę pieca, schładzarki/zamrażarki szokowej oraz urządzenia do ubijania i napowietrzania œśmietany, wyłoniono Firma HERT Sp. z o.o. Sk.k., której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę.

Z wyrazami szacunku

Agata Raszewska

Zakład Ciastkarski s.c. Agata Raszewska Jacek Zakrzewski

Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Ciastkarski s.c. Agata Raszewska, Jacek Zakrzewski w wyniku zakupu nowych środków trwałych”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6 Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw

Zakład Ciastkarski Bełchatów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl